Ordet "kinesiologi" kommer fra gresk og betyr "læren om bevegelse", og viser til menneskets bevegelsesapparat, nemlig musklene. Kinesiolgi og manuell muskeltesting er en del av alternativmedisinen og naturlegekunsten, og er et resultat av østens lære om energier og vestens kunnskaper om nevrologi, fysiologi og anatomi.

Kinesiologien kom i stand etter inngående studier av sammenhengen mellom muskelsystemet, organer og meridiansystemet, foretatt av de amerikanske kiropraktorene George Goodhearth og John F.Thie. Innenfor kinesiologien finnes flere retninger, som hver har sin styrke. Jeg skal her gi et lite innblikk i de mest vanlige.