er grunnlaget for all kinesiologi. Her avbalanseres mennesket fysisk, psykisk og kjemisk, ut fra korreksjoner av bl.a.muskler og meridiansystemet.


er en videreutvikling som går spesielt på det fysiske og elektriske plan. Her er det utviklet en fremragende testmodell som sikrer oss tilgang til all informasjon som er tilgjengelig i kropp og sinn.


bygger på en meget detaljert kartlegging av kroppens reflekspunkter med tilknytning til organer og vev. Ved hjelp av spesielt utviklede testmetoder kan vi finne frem til selv den dypest liggende ubalanse, og få den frigjort. Disse teknikker kombineres så med avbalansering med bruk av affirmasjoner, akupunktur, kosttilskudd og fysiske øvelser.


(også kalt integrasjonskinesiologi), er innlæring via bevegelser. Det kreative mennesket må kunne koordinere kropp og sinn, men på grunn av forskjellige påvirkninger vil vi ofte stenge av for deler av hjernen.


som vi også arbeider med i kroppsbalansering, avdekker problematiske opplevelser helt tilbake i den tidligste barndom. Ved hjelp av muskeltester finner vi hvordan disse kan ligge til grunn for våre personlige problemer i dag. Innføring av det nye psykiske mønstre kan oppheve det gamle negative programmet, frigjøre den bundne energi, og skape et nytt positivt personlighetsmønster.

Kinesiologien gir dermed en glimrende anledning til personlig utvikling.